Dátum

Október 09.

Október 10.

Október 11.

Délelőtt

 

plenáris előadások,
szekció előadások

szekció előadások

Délután

érkezés,
regisztráció

poszter szekció megnyitása,
short oral előadások,
kerekasztal-beszélgetés

szekció előadások,
a konferencia zárása,
elutazás

Este

nyitófogadás

bankett

 

A poszter szekció és a kiállítás a konferencia egész ideje alatt látogatható

 

Részletes program

Időpont 2011. 10. 09. Vasárnap
17:30 Rock and roll show a szálloda aulájában
18:00 Nyitófogadás a szálloda éttermében
Citrovszky Aladár előadása az ELI-szuperlézerről [CV]
Az ELI ALPS Szuperlézer Magyarországon -
előzmények, tervek, lehetőségek

 

Időpont 2011. 10. 10. Hétfő
1.sz. terem 2.sz. terem
Plenáris előadások
Elnök: Beke Dezső
9:00 Margitfalvi József [CV]
A hidrogéngazdaság anyagtudományi vonatkozásai
9:45 Biró László Péter [CV]
Grafén a nanoelektronika új csodaanyaga
10:40 Szünet
Speciális anyagok és technológiák
Elnök: Grega Oszkár
Modellezés és anyaginformatika
Elnök: Réger Mihály
11:00 Balázsi Csaba
Csontképzés tojáshéjból előállított nano-hidroxiapatittal
Kaptay György
Nano-anyagok egyensúlya
11:20 Beke Dezső
A rugalmas és disszipatív energiajárulékok általános jellemzőiről alakmemória ötvözetek martenzites fázisátalakulásaiban
Pálmai Zoltán
A felületi degradáció aktiválási energiája forgácsoló szerszámnál
11:40 Gubicza Jenő
Az előállítási körülmények hatása nanoporokból szinterelt fémek mikroszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira
Felde Imre
Termikus peremfeltételek becslése gradiens módszer és genetikus algoritmus alkalmazásával
12:00 Keszler Anna Mária
TiC nanoszálak előállítása és vizsgálata
László István
Szén nanoszerkezetek molekuladinamikai szimulációja
12:20 Révész Ádám
Hidrogántárolás Mg-alapú nemegyensúlyi rendszerekben
Csanádi Tamás
Lapcentrált köbös fémek képlékeny alakváltozásának leírása széles deformációs tartományban
12:40 Suplicz András
Hővezető polimer anyagok
fejlesztése és vizsgálata
Kovács Sándor
Huzalhúzást optimalizáló szoftver fejlesztése
13:00 Ebéd
14:00 Poszterszekció
Elnök: Gubicza Jenő
- Megnyitó
- "short oral" előadások bemutatása 5-5 percben
[short oral előadások listája]
- a poszterek megtekintése
[poszterek listája]
16:40 Szünet
19:00 Bankett
A "Legjobb poszter" díjak átadása

 

Időpont 2011. 10. 11. Kedd
1.sz. terem 2.sz. terem
Speciális anyagok és technológiák
Elnök: Lukács János
Modellezés és anyaginformatika
Elnök: Zsoldos Ibolya
9:00 Tisza Miklós
Inkrementális alakítás: egy új eljárás a kis sorozat gyártásban
Réger Mihály
A támgörgő beállítás hatása a folyamatosan öntött lemezbugák belső szerkezetére
9:20 Gömze A. László
Korszerű hetero-modulusú és hetero-viszkózus komplex anyagok
Béda Péter
Fenomenológia és a diszlokációk szerepe a Portevin - Le Chatelier hatás modellezésében
9:40 Orbulov Imre Norbert
Fémmátrixú szintaktikus fémhabok infiltrálási és nyomóvizsgálati jellemzői
Farkas Balázs Zsolt
Különböző anyagmodellek alkalmazhatósága a forgácsleválasztás végeselemes modellezésénél
10:00 Tapasztó Orsolya
Szilícium-nitrid alapú nanokompozitok előállítása gyors szintereléssel
Sikló Bernadett
Szálorientáció hatása a sarokvetemedésre fröccsöntött termékekben
10:20 Károly Zoltán
Nanoszemcsés SiC szintézise és szinterelése
Gyöngyösi Szilvia
Rövidtávú diffúzió által végbemenő folyamatok sejt automata szimulációinak skálázása
10:40 Szünet
Korszerű anyagkutatási és
vizsgálati módszerek

Elnök: Kaptay György
Korszerű anyagkutatási és
vizsgálati módszerek

Elnök: Verő Balázs
11:00 Mészáros István
Képlékeny alakítás és hőkezelés hatására történő fázisátalakulások duplex korrózióálló acélban
Lukács János
A törésmechanika alkalmazása erőműi szerkezeti elemek integritásának megítélésében
11:20 Tranta Ferenc
A hőkezelés és alakítás hatása a FeMn(Cr) acélok martenzites átalakulására
Godzsák Melinda
Alumínium bázisú járműipari öntvények vizsgálata
11:40 Kiss Koppány Ákos
Módszer szemcsehatárok teljes köru geometriai jellemzésére
Szabó Péter János
A léces martenzit orientációs viszonyainak meghatározása visszaszórtelektron-diffrakcióval
12:00 Szabó Ferenc
Mérőrendszer fejlesztése a fröccsöntés állapothatározóinak (pvT) valós idejű mérésére
Palotás Béla
Acélok kúszási jellemzőinek egyszerűsített meghatározása a magas hőmérsékleten mért COD értékük mérése alapján
12:20 Rónaföldi Arnold
Haladó mágneses mezős (TMF) ötvözet olvadék - keverővel rendelkező kristályosító berendezés kifejlesztését célzó kísérletek tapasztalatai
Koncsik Zsuzsanna
Si3N4 kerámia kompozitok abrazív tribológiai vizsgálata
12:40 Kovács Jenő
Pb-Sn ötvözetek irányított kristályosítása forgó mágneses térben
Lévai Gábor
Színeshorganyzott acél próbalemezek előállítása, és vizsgálata korszerű analitikai módszerekkel
13:00 Ebéd
Innovatív termékek és technológiák
Elnök: Szabó Péter János
Klasszikus anyagok és technológiák
Elnök: Dévényi László
14:00 Verő Balázs
A léces martenzitben alakítás és lágyítás hatására lejátszódó szövetszerkezeti változások
Barkóczy Péter
Bronzkori leletek mikroszerkezetének vizsgálata
14:20 Kocsisné Baán Mária
Technológia és Tudástranszfer a korszeru felülettechnológiák terén
Kovács Árpád
A sárospataki Rákóczi ágyúöntő műhely leleteinek mikroszerkezet vizsgálata
14:40 Mertinger Valéria
In situ kopásálló réteg képződése lézerrel kezelt acél felületén
Bíró Andrea
Gyengén ötvözött betétedzésű acélok karbonitridálása három különböző hőmérsékleten
15:00 Tóth Zoltán
Kerámia-fémhalogén lámpák fénytartásának felületanalitikai vizsgálata
Weltsch Zoltán
Ezüst alapú ötvözetek felületi feszültségének és bulk tulajdonságainak kapcsolata
15:30 A konferencia zárása - Búcsú party
16:00 Elutazás